Kaupungintalolta Lahden mainioille hiihtoladuille

Lahti on Etelä-Suomen merkittävin ja kansainvälisesti tunnetuin talviurheilukaupunki Suomessa.
Pääkaupunkiseutuun verrattuna Lahden hiihtokausi on 2-3 kuukautta pitempi. Lahden kaupungin
strategiassa on korostettu kansalaisten omaehtoisuutta terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisen
keinona. Säännöllisen liikunnan tiedetään olevan yksi tärkeimpiä tekijöitä terveyden, pitkän eliniän
ja toimintakyvyn yllä pitämisen keinoista.

Mahdollisuudet saada kaupungin ydinkeskusta Hiihtokeskus-Tapanila-Messilä-Tiirismaa alueen
latuverkoston piiriin ovat hyvät, sillä radiomäellä on olemassa valmiina polku- ja kevyen liikenteen
verkosto. Kaupungintalolta olisi mahdollista päästä suoraan Lahden mainioille hiihtoladuille, jos

Hollolankadun ylitse rakennettaisiin kevyen liikenteen silta, joka yhdistäisi Salpausselän harjut
radiomäen ja hiihtokeskuksen välillä.

Silta parantaisi keskustassa asuvien pääsyä hiihtoladuille. Muualta Lahteen hiihtämään tulevat
pääsisivät samoille laduille lähes suoraan rautatieasemalta. Silta olisi samalla turvallinen
kevyenliikenteen Hollolankadun ylityspaikka Svinhufvudin liittymän lähellä mm Salpausselän
koulussa keskustan alueelta käyville lapsille.

Jos uutta mahdollisuutta käytettäisiin hyväksi matkailuvalttina, voisi Lahteen suuntautuva
talviturismi kasvaa olennaisesti sekä pääkaupunkiseudun, Tallinnan että Pietarin suunnasta
lisäten merkittävästi keskustan hotellien matkailutuloja. Näin Lahden imago kansalaisten
liikuntaharrastusmahdollisuuksista huolehtivana kaupunkina parantuisi lisäten kaupungin
vetovoimaa kotikuntana. Kevyen liikenteen sillan rakentaminen yhdistämään Salpausselän harjulla
kulkevat ulkoilureitistöt olisi kustannuksiltaan pieni, mutta sopiva kaupungin imagoa parantava
työllistämishanke. Silta ja siihen liittyvien polkujen rakentaminen maksaisi noin 650 000 euroa.
Kustannukset kaupungin elvytyspaketin osana eivät olisi korkeita verrattuna siitä koituviin
hyötyihin. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan hanke soveltuisi myös valtion työllisyysrahoilla
rahoittamiin kevyen liikenteen väylähankkeisiin.

Edellä mainituilla perusteilla me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme yhdyssillan rakentamista
Hollolankadun yli Radiomäen ja hiihtokeskuksen puoleisen Salpausselän harjun ulkoilureitistöjen
välille.

Antti Holopainen+kaikki muut Vas.valtuutetut