Valtuustoaloite 10.10.2011

Lahti ja Heinola tiiviimpään yhteistyöhön seudullisen joukkoliikenteen ja kaupunkikeskustojen kehittämisessä

Vuosi sitten kariutunut Päijät-Hämeen suurkuntahanke edellyttää Päijät-Hämeen alueen kuntien välisen yhteistyön uudelleen pohtimista. Vaikka Lahden ympäristön kunnat ovat ilmaisseet vahvan halunsa säilyttää itsenäisyytensä, on alueen kuntien välillä vahvoja intressejä kehittää yhteistyötä ja määrittää sekä lyhyemmän että pitemmän tähtäimen yhteisiä tavoitteita.

Lahti ja Heinola ovat kaksi lähekkäin sijaitsevaa Päijät-Hämeen selkeää kaupunkikuntaa, joiden välinen yhteistyö voisi olla pitkäjänteisempää, tavoitteellisempaa ja molempien kaupunkien kehitystä tukevaa. Teollisuuden rakennemuutos viimeisen 20 vuoden aikana on nostanut molempien kaupunkien työttömyyttä ja synnyttänyt välttämättömän tarpeen kehittää tuotannon ja palveluiden uusia muotoja.

Heinola on ilmaissut tyytymättömyyttään nykyiseen yhteistyöhön arvioimalla kriittisesti mm LAKES:n roolia elinkenoelämä kehittämisedellytysten kohentamisessa.

Kriittinen arviointi on aina tervetullutta, mutta yhtä tärkeää on etsiä yhteistyössä keinoja, joilla molempien kaupunkikuntien yhteistyön avulla voisimme synnyttää uutta nostetta koko Päijät-Hämeen työllisyystilanteen ja tuotantoelämän aseman kohentamiseen.

Joukkoliikenneverkon alueellinen tiivistäminen ja molemmissa kaupungeissa vapautuneiden teollisuusalueiden ja tilojen uusiokäyttö ja alueellisten matkailu- ja virkistyspalveluiden kehittäminen voisi olla vahva yhteinen intressi sekä Heinolassa että Lahdessa. Lahteen lähi vuosina Pietarin nopeiden junayhteyksien vuoksi suuntautuva potentiaalisesti kasvava matkailijavirta voisi tarjota mahdollisuuksia
etsiä palveluelinkeinojen kautta uutta nostetta koko alueelle.

Kun maakunnassa valmistellaan juuri uutta joukkoliikennesuunnitelmaa, olisi jo tässä vaiheessa tärkeää katsella tulevaisuutta liikenneverkon kehittämiseksi pitemmälläkin tähtäimellä kuin vuoteen 2014.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

Lahden ja Heinolan kaupungit ryhtyvät suunnittelemaan henkilöliikenteen käynnistämistä rataosuudella Lahti – Heinola yhteistyössä Valtionrautateiden kanssa.

Molempien kaupunkien aseman seutujen palvelujen kehittäminen sekä asuin- ja palvelurakentaminen siten, että se vahvistaisi asemien seutuja Heinolassa, Vierumäellä, Ahtialassa ja Lahdessa, tulisi olla tärkeä yhteistyön alue.

Paikallisliikennettä tulisi suunnitella siten, että raide- ja bussiliikenteen kehittämisen avulla saisimme aikaan todelliset edellytykset yksityisautoiluun perustuvan liikkumisen vähentämiseksi.

Antti Holopainen, Vuokko Kautto, Pekka Järvinen, Matti Kauppila, Eino Vuori, Jouko Skinnari, Erkki Nieminen, Raimo Kotala, Aleksi Mäntylä