Lahden matkakeskuksesta ja kaupunkiradasta ekoliikkumisen pilottihanke

Yksityisautoilun korvaaminen muilla liikkumistavoilla on haasteellinen, mutta ei kaupunkiympäristössä ja tiheään asuntuilla alueilla mahdoton tehtävä. Maakuntajohtaja Jari Parkkonen on julkisuudessa visioinut, että tulevaisuuden raideliikenne kulkee automatisoiduilla busseja nopeammilla raidetakseilla
olemassa olevalla rataverkolla. Hän ehdottaa tällaista liikkumismuotoa Lahti- Heinola-Loviisa rataverkolle. Lahdessa on valmiina lähes umpeen rakennettu kehärata. Urheilukeskuksen, sataman ja Niemen väliltä kiskot puuttuvat, mutta rengasraide yhdistämään upeiden näköalojen keskelle Niemen
yliopistokeskusta, Ankkuria, satamaa, Urheilukeskusta ja asemanseutua ei liene mahdoton tehtävä. Kun teollinen toiminta ja radan teollisuuskäyttö vähenee, nopea automaattinen raidetaksiliikenne sopisi yhdistämään uudella tavalla uusiokäyttöön muuntuvia teollisuusalueita, opiskelijoiden, tutkijoiden,
taiteilijoiden, luovan työn tekijöiden, turistien ja tiiviimmän asuinrakentamisen seurauksena syntyvien väkirikkaampien asumiskeskittymien asukkaita. Uusien kaupunkiympäristön liikkumismahdollisuuksien tulisi olla monipuolisia, siten että bensa- tai dieselkäyttöinen auto ei enää houkuttele, kun uudet tavat
liikkua ovat näppärämpiä ja tyydyttävät paremmin sekä joukkoliikenne- että yksityisemmät tarpeet. Tätä tarkoitusta palvelisi edullinen sähköautojen ja osin sähköllä toimivien polkupyörien edullinen vuokratarjonta.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lahti käynnistää ekosähköllä toimivan monipuolisen kaupunkiliikenteen pilottihankkeen osana Green
City-, muotoilupääkaupunki- ja Lahden asemanseudun kehittämishanketta.

Lahden matkakeskuksen suunnittelun yhteydessä tutkitaan mahdollisuudet sähköllä kulkevan kaupungin sisäisen raidetaksiverkon tai vaihtoehtoisesti nopean kaupunkijunan kehittämiseen osin olemassa olevalla, mutta rengasradaksi täydennettävällä rataverkolla.

Uudistuvaan matkakeskukseen perustetaan edullinen sähkövuokra-auto- ja vuokrasähköpolkupyöräpalvelu.

Esitetystä osahankkeesta tulisi kehittää, Valtionrautateiden, Lahti Energia Oy:n ja Lahden kaupungin yhteinen pilottihanke, jonka tavoitteena on kehittää houkuttelevia keinoja perinteisen yksityisautoilun vähentämiseen kaupunki- ja seudullisessa liikenteessä yhteistyössä elinkeinoelämän, kaupungin ja
valtion kanssa.

Antti Holopainen ja 9 muuta valtuutettua

Jätetty valtuuston kokouksessa 16.1.2012