Valtuustoaloitteeni ja valtuustokysymykseni 2005- 2008

7.2.2005:

Valtuutettujen Antti Holopaisen, Eino Vuoren, Seppo Koskisen, Vuokko Kauton, Reijo Pekonmäen, Matti Kauppilan, Mika Karin, Kalervo Piiponniemen ja Tapani Ripatin ja varavaltuutettu Hilkka Leppäsen valtuustokysymys

Valtuustokysymys kaupunginhallitukselle

Päijät-Hämeen keskussairaalassa on ollut lahtelaisia potilaita jatkuvasti ylipaikoilla noin 30 henkeä. Vuoden 2005 alusta ylipaikoilla olevien määrä on kasvanut 60 potilaaseen. Vuoden 2005 alusta kaupunki joutuu maksamaan ylipaikkamaksua keskussairaalalle 449 euroa/hoitopäivä. 30 potilasta ylipaikalla aiheuttaa kaupungille vuositasolla n 5 miljoonan euron ylimääräiset kulut ja 60 potilasta lähes 10 miljoonan euron kulut.

Kaupungin sosiaali- ja terveystoimi on päättänyt avata yhden tyhjillään olevan osaston vuoden 2005 alusta. Lehtitietojen mukaan osaston avaaminen on viivästynyt. Syntyneen tilanteen mukaan yhden osaston avaaminen ei ole riittävä toimi. Ylipaikkamaksujen välttämiseksi toisenkin osaston avaaminen mahdollisimman pian lähi kuukausien aikana on toiminnallisesti ja kunnallistaloudellisesti tarkoituksenmukaista. Ylipaikkatilanne Päijät-Hämeen keskussairaalassa vaarantaa myös hoitotakuulain häiriöttömän toteuttamisen maaliskuun 2005 alusta.

Sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa ei ole varattu määrärahoja kaupunginsairaalan toisen osaston avaamiseen vuoden 2005 aikana. Lahden kaupungin taloudellinen ja toiminnallinen etu sekä tietoon tulleet väestön sairaanhoidolliset tarpeet edellyttävät toimia suunnitteilla olevan osaston välittömäksi avaamiseksi ja toisen osaston avaamisen kiireellisen valmistelun käynnistämistä. Toisen osaston avaaminen edellyttää tarvittavien henkilöstövakanssien perustamista ja lisämäärärahan varaamista kaupungin talousarvioon. Näin syntyvät lisäkustannukset olisivat kuitenkin olennaisesti pienemmät kuin nykymenolla kertyvä nopeasti miljooniin euroihin nouseva sakkomaksu keskussairaalalle.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme kaupunginhallitukselle valtuuston työjärjestyksen 10§:n mukaan seuraavan kysymyksen:

1) Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä kaupunginsairaalan sairaansijojen lisäämiseksi välittömästi?

2) Mihin toimenpiteisiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä kaupunginsairaalan toisen osaston avaamiseksi ja tarvittavan lisähenkilöstön ja määrärahavarausten järjestämiseksi?

3) Millaisen toimintamallin kaupunginhallitus aikoo rakentaa estääkseen tulevaisuudessa pitkäjänteisesti ylipaikkatilanteiden ja sakkomaksujen syntymisen?

Vastaus kysymykseen käsiteltiin valtuuston kokouksessa11.4.2005 ja kysymyksessä esiin nostettuja päätöksiä tehtiin valtuustossa jo 7.3. 2005. http://www3.lahti.fi/lahasia.nsf. Valtuusto käynnisti yksimielisellä päätöksellä toimenpiteet sairaansijojen lisäämiseksi varaamalla määrärahat tarvittavien virkojen perustamiseksi, että kaupunginsairaalaan avataan kaksi osastoa, vanhusten pitkäaikaishoitoa ja kotihoitoa tehostetaan.