Valtuustoaloitteeni ja valtuustokysymykseni 2005- 2008

10.04.2005:

Valtuustoaloite:
OIKORADAN TAAJAMAJUNALIIKENNE VÄHINTÄÄN KERRAN TUNNISSA TURVATTAVA - PÄIJÄT-HÄMEEN, KESKI-UUDENMAAN JA PÄÄKAUPUNKISEUDUN LAADITTAVA YHTEINEN ALUEELLINEN JOUKKOLIIKENTEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Oikoradan merkitys Lahdelle jää vähäiseksi, jos junat pyyhältävät Lahden, Mäntsälän ja pääkaupunkiseudun paikallisten asemien ohitse. Taajamajunaliikenteen aikataulutiheys vähintään kerran tunnissa on tarpeen välillä Lahti - Helsinki, että oikoradan tulosta saatava hyöty työmatkaliikenneolosuhteiden paranemiseksi Lahden ja pääkaupunkiseudun välillä on merkittävä.

Lahden kaupungin tulee tehostaa paikallisia valmisteluja Rautatieasemalle suuntautuvan yhdysliikenteen ja kaupungin sisäisen bussiliikenteen kehittämiseksi, siten että syksyllä 2006 avattavan oikoradan hyöty julkisen liikenteen parantamiseksi Lahden ja pääkaupunkisedun välillä voidaan kunnolla hyödyntää. Näin kohennetaan Lahden kehitysmahdollisuuksia Päijät-Hämeen maakunnan keskuksena ja pääkaupunkiseudulle, muuhun Suomeen ja Pietariin suuntautuvan liikenteen solmukohtana.

Julkisen raideliikenteen kehittäminen on tärkeä asia etenkin Etelä-Suomessa, jossa on pitkällä tähtäimellä löydettävä keinoja liikenteen aiheuttaman ympäristön saastekuormituksen vähentämiseksi mm Kioton sopimuksen toteuttamiseksi. Näin parannetaan myös edellytyksiä Lahden kehittymiseksi houkuttelevana ja ympäristöystävällisenä työ- ja asumisympäristönä sekä Lahdessa että pääkaupunkiseudulla työssä käyville.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

1) Lahden kaupunki valmistelee oikoradan tuloon liittyvän julkisen liikenteen kehittämissuunnitelman kaupungin sisäisistä tarpeista ja alueellisista tarpeista lähtien yhteistyössä Päijät-Hämeen maakunnan, Keski-Uudenmaan kuntien ja pääkaupunkiseudun kanssa.

2) rautatieasemalle suuntautuva yhdysliikenne ja kaupungin sisäinen bussiliikenne suunnitellaan turvaamaan joustavan pääsyn oikoradan juna-aikataulujen mukaisesti

3) Lahden kaupunki toimii yhteistyössä oikoradan radanvarsikuntien kanssa siten, että taajamajunaliikenne oikoradalla vähintään kerran tunnissa toteutuu

Antti Holopainen