Valtuustoaloitteeni ja valtuustokysymykseni 2005- 2008


20.06.2005:

Valtuustoaloite:

Rautatieaseman edustan liikenneturvallisuutta parannettava

Lisääntynyt läpikulkuliikenne valtatie 12:lla rautatieaseman edestä ja Lahden eteläisen kehätien viipyminen muodostavat kasvavan turvallisuusriskin rautatieaseman edustalla. Tilanne vaikeutuu syksyllä 2006, kun jalankulkuliikenne rautatieasemalle lisääntyy oikoradan valmistuttua.

Erityinen kasvava ongelma on vuosikausia ollut lisääntynyt rekkojen läpikulkuliikenne, joka edelleen tullee lisääntymään Lahden seudulla tapahtuvien logististen järjestelyjen vuoksi. Erityisesti raskasta läpikulkuliikennettä tulisi jo nyt ohjata tehokkaammin vaihtoehtoisille väylille ja liikennejärjestelyin vähentää turvallisuusriskiä jalankulkijoille ja Salpausselän harjun päällä ympäristölle.

Vallitseva nopeusrajoitus valtatie 12:lla Lahden kaupungin alueella on 70 km tunnissa. Nopeusrajoituksen muuttuminen 50 km:iin tunnissa on erityisesti Nastolan suunnasta merkitty rautatieasemaa lähestyttäessä niin epäselvästi, että harvat ajoneuvot hidastavat vauhtiaan rautatieaseman edessä alle 60-70km:n. Nopeusrajoituksesta kertoo ainoastaan taajama-alueen merkki ilman selvää 50 km:n nopeusrajoitusmerkkiä. Viime vuosien aikana on yleisenä trendinä suurtenkin kaupunkien kuten mm Helsingin pääväylillä ollut nopeuksien laskeminen 40 km:iin tunnissa liikenteen kasvaessa ja erityisesti raskaan läpikulkuliikenteen ohjaaminen selkeillä opasteilla ja liikennemerkeillä vaihtoehtoisille väylille.

Tilanne on muuttunut erityisesti rautatieaseman edustalla läpikulkuliikenteen lisääntymisen vuoksi niin hankalaksi, että sen helpottamiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin ennen kehätien valmistumista. Uusia aseman seutua rauhoittavia järjestelyjä on saatava aikaan viimeistään ennen oikoradan käyttöön ottoa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme seuraavia toimenpiteitä Rautatieaseman edustan rauhoittamiseksi:

- Nykyisen 50 km:n nopeusrajoitusalueen alku molemmista suunnista on merkittävä nykyistä selvemmin rajoituksesta kertovin näkyvin liikennemerkein ja ajorata maalauksin sekä tien pintaan laitetuin hidastein

- kesällä 2006 50 km:n nopeusrajoituksen alkua on siirrettävä itään ainakin kaksia liikennevaloja aikaisemmaksi.

- Nykyisen 50km:n rajoituksen alun kohdalle on itäsuunnasta alennettava nopeus 40 km:iin tunnissa ja länsisuunnasta heti tien 140 risteyksen jälkeen

- raskas läpikulkuliikenne on ohjattava selvin opastustauluin ja liikennemerkein tielle nro 296

- Lahden kaupungin on käynnistettävä välittömästi tiehallinnon kanssa neuvottelut mainittujen liikennejärjestelyjen aikaansaamiseksi mahdollisimman pian.

Antti Holopainen ja muita valtuutettuja