Valtuustoaloitteeni ja valtuustokysymykseni 2005- 2008

14.01.2008:

Valtuustoaloite:
ÄÄRIMMÄISEN KÖYHYYDEN ESIINTYVYYDEN TUTKIMISEKSI

Perustuslain mukaan julkisen vallan on taattava jokaiselle oikeus perustoimeentulon turvaan. Toimeentulotuki on viimesijainen kunnan keino turvata tämä perustuslain mukainen sosiaalinen perusoikeus.

Juuri valmistunut hyvinvointikertomus jättää riittävän toimeentulon merkityksen kaupunkilaisten aineelliselle hyvinvoinnille vähäiselle käsittelylle. Vuoden 2006 tarkastuskertomuksen mukaan tarkastuslautakunnalle on jäänyt epäselväksi mm se, onko toimeentulotukea saavien talouksien määrä vuonna 2006 lisääntynyt vai vähentynyt. Tähän tarkastuslautakunta on todennut syyksi toisistaan poikkeavat kahdenlaiset tilastointijärjestelmät. Vuoden 2007 aikana on tullut esiin vaikeuksia toimeentulotukipäätösten valmistelussa ohjeellisten aikataulujen puitteissa ja alustavia tietoja toimeentulotuen tarpeen kasvusta.Tietoa siitä, kuinka paljon lahtelaisia jää viimesijaisen toimeentulotuen ulkopuolelle tai saa sitä todellisiin elämänolosuhteisiin nähden riittämättömästi, ei ole käytettävissä. Kuitenkin havaintoja siitä, että pienituloiset tai tuloja vailla olevat lahtelaisetkin turvautuvat seurakunnan ja muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen leipäjonoihin on olemassa. Ilmiö tuli Suomeen 1990-luvun alun laman aikana. Sen oletettiin olevan tilapäinen ja ohimenevä ilmiö maassa, jossa perustuslaki takaa jokaiselle minimi toimeentulon. Lehtitietojen mukaan leipäjonot ovat kuitenkin joissain kaupungeissa kuten Helsingissä vain kasvaneet. Myös kerjäläiset ovat ilmestyneet suurimpien kaupunkien katukuvaan. Asunnottomien määrästä Lahdessa on hyvinvointikertomuksen mukaan 2,3 asunnotonta 1000 asukasta kohti.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää kaupunginhallitukselle selvityksen tekemistä äärimmäisen köyhyyden ilmiöiden esiintymisestä Lahdessa. Selvityksen tulisi sisältää tietoja seuraavista asioista:

- miten henkilöt ja perheet selviävät tilanteissa, joissa toimeentulotukipäätös viivästyy

- leipäjonojen asiakkaiden määrien kehitys vuoden 2000-luvulla

- tutkimus taustatekijöistä, jotka ovat johtaneet tilapäiseen tai toistuvaan tarpeeseen käyttää leipäjonoja

- kerjäläisten esiintyvyys Lahdessa ja kerjäläisilmiön ilmaantumisen taustatekijöiden kartoitus

- sosiaali- ja terveystoimen suunnitelma toimenpiteistä äärimmäisen köyhyysilmiön ehkäisemiseksi ja poistamiseksi

Eino Vuori, Kalervo Piiponniemi, Matti Kauppila, Reijo Pekonmäki, Hilkka Leppänen, Pekka Järvinen, Pasi Kousa, Antti Holopainen