Valtuustoaloitteeni ja valtuustokysymykseni 2005- 2008


16.06.2008:

Valtuustoaloite:
Terveyskeskusmaksun korotuksesta luovuttava

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista tulee voimaan 1.8.2008. Sen mukaan asiakasmaksujen korotukset ovat keskimäärin 16,6 % ja ne sidotaan sosiaali- ja terveydenhuollon hintaindeksiin, jonka mukaan niitä korotetaan jatkossakin joka toinen vuosi 2010 alusta lukien. Kunnat voivat halutessaan periä asetuksessa määriteltyjä pienempiä asiakasmaksuja. Tähän saakka Lahdessa on peritty lain ja asetuksen sallimat enimmäismaksut.

Lahden kunnallisia terveyspalveluja käyttävä väestö on keskimäärin pienituloisempaa kuin maamme suurien kaupunkien väestö. Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut takaavat lisäksi maksuttoman perusterveydenhuollon niiltä osin kuin sairaanhoito ja järjestetty työterveyshuollon kautta. Tästä johtuen lain muutoksen mukainen maksujen korotus on pienituloisia lahtelaisia syrjivä toimenpide.Edellä mainituin perustein allekirjoittaneet valtuutetut esittävät, että Lahden kaupunki jättää korottamatta terveyskeskuslääkärivastaanoton käynti-, vuosi- ja päivystysmaksut sekä kotisairaanhoidon maksut.

Antti Holopainen ja 16 muuta valtuutettua