Valtuustoaloitteeni ja valtuustokysymykseni 2005- 2008

16.06.2008:

Valtuustoaloite:
Lahden kaupungin johtosääntöihin liittyvien delegointisääntöjen muutostarpeiden arviointi

Kunnallislain mukaan kaupunginvaltuusto edustaa kaupungin ylintä päätösvaltaa. Toimiala- ja johtosääntöuudistusten yhteydessä kaupunginvaltuustolle kuuluvaa toimivaltaa on siirretty lautakunnille. Kaupunginhallituksella on lautakuntien päätöksiin nähden otto-oikeus, mutta valtuustolta päätösvalta on delegointisäännöillä poistettu. Luotu järjestelmä kaventaa vaaleilla valitun valtuuston päätösvaltaa yleisen oikeustajun vastaisesti. Kaupunginvaltuustolle tulisi palauttaa toimivalta keskeisissä toimialojen strategiaa soveltavissa linjaratkaisuissa. Tällaisia asioita ovat ainakin koulujen, terveysasemien ja muiden kuntalaisen kannalta tärkeiden palvelujen lakkauttamisista, supistamisista, perustamisista tai palvelualueiden rajoja koskevat päätökset. Vastaavanlaisia strategian soveltamiseen liittyviä tärkeitä kysymyksiä ovat kaupungin ja kaupunkikonsernin omaisuuteen liittyvä päätösvalta, jonka tulee säilyä yksiselitteisesti valtuustolla

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunginhallitus ottaa toimialojen perustamisen yhteydessä laaditut delegointisäännöt uudelleen arvioitaviksi ja valmistelee sääntöihin kaupunginvaltuuston päätösvaltaa selkeyttävät ja vahvistavat muutokset.

Antti Holopainen 1. allekirjoittaja+32 muuta valtuutettua