Valtuustoaloitteeni ja valtuustokysymykseni 2005- 2008

11.08.2008:

Valtuustoaloite:
Säännöllinen yhdyslinjaliikenne Linja-autoaseman ja rautatieaseman välille

Lahden linja-autoasema ja rautatieasema ovat kaksi tärkeää mutta toisistaan hanakalan välimatkan päässä sijaitsevaa joukkoliikenteen solmukohtaa. Joukkoliikennepalvelujen käyttö kasvaa jatkuvasti erityisesti Lahden seudulla, kun kansalaiset lisäävät parantuneiden junayhteyksien käyttöä. Linja-autoyhtiöiden mukaan lahden linja-autoaseman ja rautatieaseman välillä liikennöi päivittäin runsaat 100 bussivuoroa. Joka kotiin jaetun 11.08.08 voimaan astuvan aikatauluvihkon mukaan lähiliikenteen vuoroista ainoastaan Nastolan suunnasta tuleva linja 4 R pysähtyy rautatieasemalla. Valtaosa rautatieaseman ohitse kulkevista busseista on Helsinkiin ja Lentoasemalle meneviä tai sieltä tulevia pikavuoroja. Bussit kulkevat rautatieaseman ohitse pysähtyen rautatieasemaa sivuavien valtaväylien pysäkeillä. Rautatieasemarakennuksen edessä on sekä paikallisliikenteen että kaukoliikenteen pysäkki, mutta yksikään vuoro ei liikennöi säännöllisesti kyseiselle pysäkille.

Linja-autojen ja junien yhteiskäyttömahdollisuudet parantuisivat olennaisesti, jos rautatieaseman ja linja-autoaseman välille avattaisiin säännöllisesti liikennöivä yhdyslinja siten, että liikennetiheys olisi 10- 15 minuutin välein. Yhdyslinja voisi kulkea kauppatorin kautta, sillä paikallisliikenteen solmukohta on torin ympäristössä. Yhdysliikennelinja mahdollistaisi matkustajien sujuvan siirtymisen jatkamaan junalla tai bussilla alkanutta matkaa, kun siihen on tarve. Näin tulisi mahdolliseksi jättää oma auto kotiin useammin, jonka ansiosta sekä pysäköintiongelmat että kaupunki-ilman saastuminen ja fossiilisten polttoaineiden kulutus vähentyisi.

Yhdysliikenne tulisi järjestää siten, että Lahteen ostetulla bussi- tai junalipulla voisi siirtyä suoraan yhdysbussilla/pienoisbussilla linja-autoasemalta rautatieasemalle ja päinvastoin. Bussissa tulisi käydä myös paikallisliikenteen lippu ilman lisämaksua.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että

1) Lahden kaupunki käynnistää neuvottelut Valtionrautateiden ja alueella toimivien linja-autoliikennöitsijöiden kanssa säännöllisen yhdyslinjaliikenteen aloittamisesta linja-autoaseman, kauppatorin ja rautatieaseman välillä vuoden 2009 alusta.

2) yhdyslinjaliikenteen kustannukset katetaan vuodelle 2009 suunnitellulla valtion joukkoliikennetuella sekä VR:n, linja-autoyrittäjien ja kaupungin yhteisin voimin siten, että siirtymämatkan kustannukset rautatie- ja linja-autoaseman välillä sisältyvät matkustajan bussi- tai junalipun hintaan

3) Vuoden 2009 kaupungin talousarvioon varataan tarvittava määräraha kaupungille palvelusta lankeavien kustannusten osalta

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Antti Holopainen
Vuokko Kautto
Matti Kauppila
Reijo Pekonmäki
Kalervo Piiponniemi
Eino Vuori