Antti Vasemmalta
ETUSIVU HENKILÖTIEDOT SOTE-AINEISTOJA JULKAISUT LUOTTAMUSTEHTÄVÄT ALOITTEITA LINKIT BLOGI | ARKISTO
     
 
 

Antin tieteelliset julkaisut

2020

Holopainen, A. & Kohonen, T. (2020). Osuuskunta Elman koronamanifesti
Koronamanifesti

Holopainen, A. (2020). Sotepamfletti.
Sotepamfletti (pdf)

2016

Pitkänen, T., Levola, J., Tourunen, J., Kaskela, T. & Holopainen, A. (2016). Aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä yleisesti koetut psykososiaaliset vaikeudet.
https://www.adlibris.com/fi/kirja/aivotoiminnan-hairioiden-yhteydessa-yleisesti-koetut-psykososiaaliset-vaikeudet-9789522840073

Holopainen, A. (2016). Kävellen läpi Suomen ja Vienan Karjalan 64 päivässä.
Kävellen läpi Suomen ja Vienan Karjalan 64 päivässä.

2014

Pitkänen, T. & Holopainen, A. (2014). Päihdeongelmaisia kuormittavat monet asiat. Tiimi 5/2014, s. 26-27.
http://www.a-klinikka.fi/tiedostot/tutkittua/Tiimi_514.pdf

Pitkänen, T., Kaskela, T., Tourunen, J., Levola, J. & Holopainen, A. (2014). Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin-lomake: Tausta ja käyttöohjeet. A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61.
http://a-klinikka.fi/julkaisut/4/2173

Levola J, Aalto M, Holopainen A, Cieza A, Pitkänen T. Nord J Psychiatry. 2014 Aug;68(6):369-84. doi: 10.3109/08039488.2013.852242. Epub 2013 Nov 15. Review. Health-related quality of life in alcohol dependence: a systematic literature review with a specific focus on the role of depression and other psychopathology.

Levola J, Kaskela T, Holopainen A, Sabariego C, Tourunen J, Cieza A, Pitkänen T. Disabil Rehabil. 2014;36(15):1227-39. Psychosocial difficulties in alcohol dependence: a systematic review of activity limitations and participation restrictions.

2013

Holopainen Antti: Lyhytneuvonta käytännössä, kirjassa Teuvo Peltoniemi (toim) Pääasiana alkoholi, Käyttö, haitat, hoito, politiikka nyt ja 2040, Oy Lundbeck AB. Helsinki 2013

Holopainen Antti: Päihdetyön hoitokulttuurin ongelmia, kirjassa Teuvo Peltoniemi (toim). Pääasiana alkoholi, 2013

Holopainen Antti: Alkoholi-Suomen kaksi tulevaisuuskuvaa, kirjassa Teuvo Peltoniemi (toim) Pääasiana alkoholi, 2013

2012

Jonna Levola, Antti Holopainen, Tuuli Pitkänen: Korvaushoitopotilaiden psykiatrinen sairastavuus ja koettu psyykkinen terveys

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti. Vol 49, Nro 4 (2012)


Jonna Levola, Tuuli Pitkänen, Jouni Turunen, Nils Holmberg, Antti Holopainen: Opioidiriippuvaisen persoonallisuushäiriö – katsaus diagnostiikan ja hoidon haasteisiin Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti Vol 49, Nro 4 (2012)

Alkoholikysymys eri kulttuureissa, Kirjassa ”Kuin kala verkossa Ihminen ja alkoholi”( toim.
Jarmo Heinonen), Prometheus kustannus 2012. s 180
Hoitojärjestelmistä. Kirjassa ”Kuin kala verkossa Ihminen ja alkoholi” (toim. Jarmo Heinonen),
Prometheus kustannus, 2012 s. 189


2011

Kirja: Holopainen Antti Tekijä ja Näkijä Antti Vasemmalta, Funkyprint 2011 (oma kustanne)


Levola J, Holopainen A, Aalto M
Addict Behav. 2011 Apr;36(4):375-80. Epub 2010 Dec 10. Depression and heavy drinking
occasions: a cross-sectional general population study.

Huumeriippuvuuden korvaushoito tuloksellista

Aikakauskirja Duodecim
2011;127(2):100-1
Antti Holopainen

Hoitoon suhtaudutaan edelleen ristiriitaisesti


2010

ADHD ja päihteet

Suomen Lääkärilehti
2010;65(13-14):1213-1217
Asko Niemelä, Sami Leppämäki, Mauri Aalto, Pekka Rapeli, Antti Holopainen, Pekka Tani ja
Hannu Lauerma

Päihteiden käytön tunnistaminen

Lääkärin käsikirja
2.6.2010
Antti Holopainen

Alkoholin vieroitusoireiden hoito

Lääkärin käsikirja
2.6.2010
Antti Holopainen

Alkoholin vieroitusoireiden hoito

Lääkärin käsikirja
2.6.2010
Antti Holopainen

Alkoholiongelmaisen hoito

Aikakauskirja Duodecim
2010;126(11):1353-4
Käypä hoito -suosituksen päivitystiivistelmä

Puheenjohtaja

Hannu Alho, professori, tutkimusprofessori; Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jäsenet

Mauri Aalto, LT, dosentti, ylilääkäri; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kari Eskola, terveyskeskuslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri; Keuruun terveyskeskus

Antti Holopainen, ylilääkäri; Järvenpään sosiaalisairaala

Juhani Juntunen, ylilääkäri, professori, vakuutuslääketieteen ja neurotoksikologian dosentti,
neurologian erikoislääkäri; Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Merimieseläkekassa

Olli Kampman, LT, psykiatrian dosentti, kliininen opettaja; Tampereen yliopiston lääketieteen
laitos ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, psykiatrian toiminta-alue, (Käypä hoito -toimittaja)

Rauno Mäkelä, LKT, sosiaalipsykiatrian dosentti

Solja Niemelä, LT, psykiatrian erikoislääkäri, päihdehoidon kliininen opettaja; Turun yliopiston
lääketieteellinen tiedekunta (psykiatria)

Kari Poikolainen, LKT, kansanterveystieteen dosentti, tutkimusjohtaja; Alkoholitutkimussäätiö

Kaija Seppä, professori, ylilääkäri; Tampereen yliopiston lääketieteen laitos ja TAYS, psykiatria

Helena Vorma, LT, apulaisylilääkäri; Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, HYKS, psykiatrian
tulosyksikkö

Asiantuntijat:

Ilona Autti-Rämö, LKT, lastenneurologian dosentti, tutkimusprofessori, terveystutkimuksen
päällikkö; Kelan tutkimusosasto

Satu Kivitie-Kallio, LKT, lastentautien ja lastenneurologian erikoislääkäri; HUS:n lasten ja nuorten
sairaala

Kimmo Kuoppasalmi, LKT, psykiatrian dosentti, ylilääkäri; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos2009

Tourunen, J., Pitkänen, T., Harju-Koskelin, O., Häkkinen, A. & Holopainen, A.:
Korvaushoitopotilaiden kuntoutuminen on pitkä ja haasteellinen prosessi. K- ja
Vieroitushoitopoliklinikoilla vuosina 2002 - 2003 hoitonsa aloittaneiden opioidiriippuvaisten
potilaiden korvaushoidon seuranta. Yhteiskuntapolitiikka 2009; 74 (4): 421 - 428.2008

Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja
hoito
Aikakauskirja Duodecim
2008;124(13):1492-8
Mauri Aalto ja Antti Holopainen

Holopainen Antti. Alkoholiongelmat. Kirjassa: Kuntoutus (toim. Rissanen P, Kallanranta T,
Suikkanen A. Kustannus Oy Duodecim 2008:210-225

Antti Holopainen. Päihteiden käytön tunnistaminen. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim.
2008:1456-58

Antti Holopainen. Päihteiden käyttäjän hoitoon ohjaus. Lääkärin Käsikirja. Kustannus Oy
Duodecim 2008:14591462

Antti Holopainen. Alkoholiriippuvuuden lääkehoito. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim
2008:1466-1467

Antti Holopainen. Lääkeaddiktin kohtaaminen vastaanotolla. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy
Duodecim 2008:1467-1469

Antti Holopainen. Huumeongelmaisen hoito. Lääkärin käsikirja. Kustannus Oy Duodecim
2008:1470-1475

 

2007

Alho, H & Sinclair, D & Vuori, E & Holopainen, A (2007). Abuse liability of buprenorfine-naloxone tablets in untreated IV drug users. Drug & Alcohol Dependence. Vol 88:1, s 75-78.

Alho, H & Vuori, E & Holopainen, A (2007): Laittomasta opiaattikorvaushoidosta päästävä laillisen hoidon piiriin. Duodecim vol 123:7, s. 757-759.

Holopainen, A. Katkaisu laitosolosuhteissa. Alkoholiohjelma 2004-2007.

 

2006

Holopainen, A (2006). Opioidiriippuvuuden hoito. Irti - huumetyön erikoislehti. Vol. 4:2006, s. 30-31.

Malin, K & Holopainen, A & Tourunen, J (2006). "Mä käytän subua, että mä pysyn terveenä ja pystyn toimimaan": käyttäjän kokemuksia ja näkemyksiä buprenorfiinin käytöstä. Yhteiskuntapolitiikka - YP. Vol. 71:3, s. 297-306.

Partanen, A & Holopainen, A & Malin, K & Ovaska, A (2006). Huumeiden pistämiseen liittyvä terveysneuvonta edelleen ajankohtaista. Tiimi. Vol. 6:2006, s. 11-14.

Partanen, A & Malin, K & Perälä, R & Harju-Koskelin, O & Holopainen, A & Holmström, P & Brummer-Korvenkontio, H (2006). Riski-tutkimus 2000-2003: pistämällä huumeita käyttävien seurantatutkimus. Helsinki. A-klinikkasäätiön raporttisarja, nro. 52:2006.

Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä: Salaspuro, M & Alho, H & Autti-Rämö, I & Eskola, K & Halmesmäki, E & Holopainen, A & Kivitie-Kallio, S & Lillsunde, P & Lönnqvist, J & Mäkelä, R & Roine, R & Savolainen, A & Seppä, K & Seppälä, T & Tacke, U & Teirilä, J & Vorma, H (2006). Huumeongelmaisen hoito: Käypä hoito-suositus. Duodecim: lääketieteellinen aikakauskirja. Vol. 122:5, s. 596-614.

Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä: Salaspuro, M & Alho, H & Autti-Rämö, I & Eskola, K & Halmesmäki, E & Holopainen, A & Kivitie-Kallio, S & Lillsunde, P & Lönnqvist, J & Mäkelä, R & Roine & Savolainen, A & Seppä, K & Seppälä, T & Tacke, U & Teirilä, J & Vorma, H (2006). Huumeongelmaisen hoito: Käypä hoito-suosituksen tiivistelmä. Duodecim: lääketieteellinen aikakauskirja. Vol. 122:19, s. 2352-2353.

 

2005

Holopainen, A (2005). Recognition of alcohol and drug abuse. Teoksessa Kunnamo, I (toim.) Evidence-Based Medicine Guidelines. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 2005. s. 1268-1271.

Holopainen, A (2005). Providing care for alcohol and drug abuser. Teoksessa Kunnamo, I (toim.) Evidence-Based Medicine Guidelines. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 2005. s. 1271-1272.

Holopainen, A (2005). Treatment of Drug Addicts. Teoksessa Kunnamo, I (toim.) Evidence-Based Medicine Guidelines. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 2005. s. 1277-1280.

Suomen päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä: Salaspuro, M & Alho, H & Autti-Rämö, I & Eskola, K & Holopainen, A & Lönnqvist, J & Mäkelä, R & Poikolainen, K & Roine, R & Saarnio, P & Seppä, K & Teirilä, J & Vorma, H (2005). Alkoholiongelmaisen hoito: Käypä-hoito-suositus. Duodecim: lääketieteellinen aikakauskirja. Vol. 121:7, s.788-803.

Suomen päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä: Salaspuro, M & Alho, H & Autti-Rämö, I & Eskola, K & Holopainen, A & Lönnqvist, J & Mäkelä, R & Poikolainen, K & Roine, R & Saarnio, P & Seppä, K & Teirilä, J & Vorma, H (2005). Alkoholiongelmaisen hoito: Käypä hoito-suosituksen tiivistelmä. Duodecim: lääketieteellinen aikakauskirja. Vol. 121:16, s. 1786-1787.

 

2004

Holopainen, A (2004). Miten lääkeriippuvaista tulisi hoitaa?. Lääkäripäivät 2004: 96.

Holopainen, A (2004). Kasvanut huumeongelma vaatii hoidon tehostamista. Apteekkari. Vol. 4:2004, s. 39.

Holopainen, A (2004). On aika lopettaa päihdepotilaiden syrjintä. Yhteiskuntapolitiikka - YP. Vol. 69:4, s.433-436.

Holopainen, A (2004). Pääkaupunkiseudun huumeongelmaa hoidetaan luvattoman huonosti. Suomen Lääkärilehti. Vol. 8:2004, s. 743.

Holopainen, A (2004). Buprenorphine Misuse in Finland. Oral and ppt presentation. NIDA symposium, Washington DC, 22.4.2004.

Holopainen, A & Partanen, A & Perälä, R & Laisi, R & Holmström, P (2004). Finnish intervention for illicit drug epidemics. Abstract, ISAM VI Annual Conference, Helsinki, 2.-5.6.2004.

Holopainen, A (2004). Buprenorphine treatment implementing in Finland, limited entry to programs and misuse. Abstract and poster presentation. NIDA symposium and CPDD conference, Puerto Rico, 11.6.2004.

Malin, K & Partanen, A & Holmström, P & Holopainen, A (2004). Apteekkien ja terveysneuvontapisteiden yhteistyötä kannattaa kehittää. Tiimi. Vol. 5:2004, s. 18-20.

Partanen, A & Holmstöm, P & Holopainen, A & Perälä, R (2004). Piikkihuumeiden käyttäjät riskitutkimuksessa: buprenorfiinin pistäminen yleistynyt huumeiden sekakäytössä. Suomen Lääkärilehti. Vol. 39:2004, s. 3605-3611.

Partanen, A & Malin, K & Holopainen, A & Holmström, P (2004). Terveysneuvonta vähentänyt huumeiden käyttäjien sairauksia. Dialogi. Vol. 8:2004, s. 52.

Malin, K & Holmström, P & Holopainen, A & Partanen, A (2004). Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuosina 2001 ja 2003. Helsinki. A-klinikkasäätiön monistesarja, nro. 43:2004.

 

2003

Perälä, R & Holmström, P & Holopainen, A & Partanen, A (2003). Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuosina 1999 ja 2001. Helsinki. A-klinikkasäätiön monistesarja, nro. 34:2003.

Holopainen, A. (2003). Päihdeongelma ja sosiaalinen syrjäytyminen. Teoksessa: Salaspuro, M & Kiianmaa, K & Seppä, K (toim.). Päihdelääketiede. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 2003.

Holopainen, A. (2003). Uni- ja rauhoittavat lääkkeet. Teoksessa: Salaspuro, M & Kiianmaa, K & Seppä, K (toim.). Päihdelääketiede. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 2003.

Holopainen, A (2003). Sekakäyttö. Teoksessa: Salaspuro, M & Kiianmaa, K & Seppä, K (toim.). Päihdelääketiede. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 2003.

Holopainen, A & Fabritius, C & Salaspuro, M (2003). Opiaattiriippuvuus. Teoksessa: Salaspuro, M & Kiianmaa, K & Seppä, K (toim.). Päihdelääketiede. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 2003. s 468-482.

Holopainen, A (2003). Yhteisöhoidot. Teoksessa: Salaspuro, M & Kiianmaa, K & Seppä, K (toim.). Päihdelääketiede. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 2003.

 

2002

Perälä, R & Partanen, A & Holmström, P & Holopainen, A (2002). Riskitutkimus selvittää piikkihuumeiden käyttäjien todellisuutta. Tiimi 1:2002.

 

2001

Holopainen, A (2001). Päihdeongelmat. Teoksessa Kallanranta, T & Rissanen, P & Vilkkumaa, I (toim.) Kuntoutus. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 2001. s. 186-200.

Holopainen, A (2001). Lääkkeet ja sekakäyttö. Huumeiden käyttäjien hoito: varhaispuuttumisesta kuntoutukseen. Teoksessa Ulmanen, K (toim.) Suomi ja huumeet: tietopaketti huumeista. 3. uud. p. Helsinki. Irti Huumeista ry, Keskusrikospoliisi, Opetushallitus, Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitto, Stakes 2001. s. 29-34.

Holopainen, A (2001). Riippuvuus. Huumeiden käyttäjien hoito: varhaispuuttumisesta kuntoutukseen. Teoksessa Ulmanen, K (toim.) Suomi ja huumeet: tietopaketti huumeista. 3. uud. p. Helsinki. Irti Huumeista ry, Keskusrikospoliisi, Opetushallitus, Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitto, Stakes 2001. s. 41-42.

Holopainen, A (2001). Huumeiden käyttäjien hoito: varhaispuuttumisesta kuntoutukseen. Teoksessa Ulmanen, K (toim.) Suomi ja huumeet: tietopaketti huumeista. 3. uud. p. Helsinki. Irti Huumeista ry, Keskusrikospoliisi, Opetushallitus, Suomen Vakuutusyhtiöiden keskusliitto, Stakes 2001. s. 76-83.

 

2000

Holopainen, A (2000). Alkoholi-, lääke- ja huumeriippuvuus. Teoksessa Penttilä, A & ym. (toim.). Oikeuslääketiede. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 2000. s. 335-343.

Holopainen, A (2000). Huumeongelmaisten hoito. Teoksessa Kunnamo, I (toim.) Lääkärin käsikirja. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 2000. s. 1286-1288.

Holopainen, A (2000). Irti huumeista. Käytännön lääkäri. Vol. 3:2000, s. 155-159.

Holopainen, A (2000). Päihdetyön osaamista tarvitaan tartuntatautien torjunnassa: koulutus käynnistynyt sairaanhoitopiireissä. Tiimi. Vol. 1:2000, s. 18-19.

Holopainen, A (2000). Korvaushoidot tulossa. Kansanterveyslehti: kansanterveyslaitoksen tiedotuslehti. Vol. 4:2000, s. 10-11.

Harju, O & Holopainen, A & Annala, T (2000). Huumeidenkäyttäjät apteekkien asiakkaina vuosina 1997-99. Helsinki. A-klinikkasäätiön monistesarja, nro. 22:2000.

Harju, O & Ovaska, A & Holopainen, A (2000). Selvitys terveysneuvontapiste Vinkin asiakkaista. Helsinki. A-klinikkasäätiön monistesarja, nro. 23:2000.

 

1999

Holopainen, A (1999). Huumeiden käyttäjä lääkärin vastaanotolla. Kunnallislääkäri. Vol. 99:2000, s. 112-115.

Holopainen, A (1999). Päihdyttävien aineiden sekakäyttö opioidiriippuvaisten hoidon ongelmana. Teoksessa: Huumeriippuvuuden hoito Suomessa. Konsensuskokous 1.-3.11.1999. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Suomen Akatemia: 125-132, Vammalan kirjapaino 1999.

Holopainen, A (1999). Huumepotilaan psykososiaalinen tuki vieroituksessa ja kuntoutumisessa. Suomen Lääkärilehti. Vol. 54:30, s. 3675-3682.

Holopainen, A (1999). Huumaavien aineiden akuutit aivo-oireet. XX Tampereen Lääkäripäivät 25. - 27.3.1999: 119-120. Vammalan kirjapaino 1999.

Hemmilä, I & Annala, T & Holopainen, A (1999). Myllypuroprojekti - verkostonäkökulma nuorten päihdeongelmiin. Kettutien A-poliklinikan osuus. Helsinki. A-klinikkasäätiön monistesarja, nro. 13:1999.

Holopainen, A (1999). Alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö. Teoksessa Kilgast, E (toim.). Päihteetkö ongelma: entäs sitten hoito? Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojekti. Helsinki. Sininauhaliitto 1999. s. 25-29.

 

1998

Ovaska, A & Holopainen, A & Annala, T (1998). Terveysneuvontapiste Vinkki. Loppuraportti terveysneuvontakokeilun toiminnasta 4.4.1997 - 31.12.1997. Helsinki. A-klinikkasäätiön monistesarja, nro. 7:1998.

Holopainen, A & Fabritius, C & Salaspuro, M (1998). Opiaattiriippuvuus. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa, K & Seppä, K (toim.). Päihdelääketiede. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 1998. s. 433-443.

Alho, H & Holopainen, A (1998). Päihteiden käyttöön liittyy terveyshaittoja. Kansanterveys: kansanterveyslaitoksen tiedotuslehti. Vol. 8:1998, s. 2-3.

Holopainen, A (1998). Amfetamiini ja muut stimulantit päihteinä. Duodecim: lääketieteellinen aikakauskirja. Vol. 114:20, s. 2121-2126.

Ahokas, H & Kajestalo, K & Holopainen, A (1998). Pilvilinnoja vai kunnon rakenteita?: huumeasiakas hoitojärjestelmässä: raportti Monipäihdeprojektin toiminnasta Kettutien A-poliklinikalla 1993-1995. Helsinki. A-klinikkasäätiön raporttisarja, nro. 26:1998.

Holopainen, A (1998). Huumeet ja päihteet. Teoksessa Paakkari, I & Kangasniemi, K & Paakkari, P (toim.). Kodin suuri lääketieto. Lääkkeet ja niiden käyttö, vitamiinit, hivenaineet. Helsinki. Valitut Palat - Readers Digest Ab 1998. s. 300-302.

Holopainen, A (1998). Lääkkeiden ja huumeiden käyttöön liittyvät ongelmat ja niiden hoito. Teoksessa Achte, K & Tamminen, T (toim.). Psykiatrian käsikirja. Jyväskylä: Recallmed 1998. s. 210-219.

Holopainen, A (1998). Päihdeongelma ja sosiaalinen syrjäytyminen. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa, K & Seppä, K (toim.). Päihdelääketiede. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 1998. s. 239-245.

Holopainen, A (1998). Uni- ja rauhoittavat lääkkeet. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa, K & Seppä, K (toim.). Päihdelääketiede. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 1998. s. 404-411.

Holopainen, A (1998). Sekakäyttö. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa, K & Seppä, K (toim.). Päihdelääketiede. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 1998. s. 412-418.

Holopainen, A (1998). Yhteisöhoidot. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa, K & Seppä, K (toim.). Päihdelääketiede. Helsinki. Kustannus Oy Duodecim 1998. s. 467-472.

 

1997

Holopainen, A (1997). Huumeiden terveysriskit ja tarttuvat sairaudet. Promo: terveyden edistämisen lehti. Vol. 1:1997, s. 8-9.

Rapeli, P & Service, E & Salin, P & Holopainen, A (1997). A dissociation between simple and complex span impairment in alcoholics. Memory. Vol. 6:1997, s. 741-762.

Holopainen, A (1997). Piikkihuumeiden käyttäjien terveysneuvonta käynnistyi Helsingissä: monien mutkien jälkeen. Tiimi. Vol. 2:1997, s. 14-15.

Leino, T & Leinikki, P & Hyypiä, T & Ristola, M & Suni, J & Sutinen, J & Holopainen, A & Haikala, O & Valle, M & Rostila, T (1997). Hepatitis A outbreak amongst intravenous amphetamine abusers in Finland. Scandinavian journal of infectious diseases. Vol. 29:1997, s. 213-216.

Holopainen, A (1997). Description of treatment/service. In: Coletti, M (ed.) Evaluation of Treatment of Drug Abuse. The Workshop, Roma, 6.-7.12.1996.

 

1996

Niinioja, E & Holopainen, A & Salin, P (1996). Suurkulutuksesta pysyvää työkyvyttömyyttä?: tutkimus- ja hoitokokeilu. Sosiaalivakuutus. Vol. 34:4, s. 14-17.

 

1995

Holopainen, A & Koski-Jännes, A (1995) Miten hoidan itseäni. Ohjeita alkoholin vieroitusoireista kärsiville. A-klinikkasäätiö/Kettutien A-poliklinikka 1995. Helsinki. A-klinikkasäätiön esite 1995.

Holopainen, A & Annala, T (1995). Päihdeongelmia terveysnäkökulmasta: raportti Kettutien A-poliklinikan toiminnasta 2.5.1990 - 30.4.1993. Helsinki. A-klinikkasäätiön raporttisarja, nro. 17:1995.

 

1994

Holopainen, A (1994). Lääkkeiden ja alkoholin aiheuttaman unettomuuden hoito. Suomen Lääkärilehti. Vol. 49:13, s. 1382-1385.

Tacke, U & Hillbom, M & Holopainen, A & Mattila, M (1994). Alkoholismi ja lääkeriippuvuus. Teoksessa Neuvonen, P (toim.). Kliininen farmakologia. Helsinki. Kandidaattikustannus 1994. s. 411-419.

Holopainen, A & Mäkelä, R & Heinälä, P (1994). Uusi erityispätevyys tulossa: miksi päihdelääketiedettä tarvitaan. Suomen Lääkärilehti. Vol. 49:12, s. 1307-1309.

 

1993

Holopainen, A (1993). Lääkäri ja rattijuopumus. Liikennevilkku. Vol. 40:4, s. 31-33.

Holopainen, A (1993). Lääkäri ja rattijuopumus: Rattijuoppojen hoitoonohjaus ja potilasneuvonta. Suomen Lääkärilehti. Vol. 48:34, s. 3412-3414.

 

1991

Koskinen, T & Sumuvuori, H & Holopainen, A (1991). Narkomaanihoidon ongelmat: Pillereitä, pakkohoitoa vai? / kirj. MHe. Suomen lääkärilehti. Vol. 46:1-2, s. 59-60

 

1990

Peltoniemi, M & Holopainen, A (1990). Alkoholiongelmaa ei pidä vähätellä: apua on etsittävä ajoissa. Opettaja. Vol. 85:45, s. 24-25.

 

1989

Holopainen, A & Koistinen, P & Mäkelä, R (1989). Päihdeongelmien hoitoon tarvitaan lisää koulutusta ja uutta asennetta. Suomen Lääkärilehti. Vol. 44:25, s. 2441-2442.

Holopainen, A & Koistinen, P & Mäkelä, R (1989). Nya lösningar och attityder i alkoholfrågan. Suomen Lääkärilehti. Vol. 44:25, s. 2442-2443.

 

1976

Holopainen, A & Hemminki, E (1976). Lääkkeiden käyttö alkoholistien hoidossa. Tampere. Tampereen yliopisto. Kansanterveystieteen laitos. Julkaisusarja A. Tutkimuksia ja selvityksiä, 20:1976.

 
     

Funky Print antti.vasemmalta@gmail.com