Antin kirjoituksia

Hattula 1.10.2008

PÄIHDEONGELMIEN EHKÄISYYN PANOSTETTAVA IKÄÄNTYNEILLÄ

Kauhajoen tapahtumien jälkeen lasten ja nuorten henkinen
turvattomuus, välittäminen ja yhteisöllisyyden tarve on noussut ylitse muiden.
Myös ikäihmiset kokevat paljon yksinäisyyttä, hylätyksi tulemisen tunteita,
oman elämäntyön väheksymistä ja syrjityksi tulemista.

Syynä kokemuksiin ovat viime vuosikymmenien nopeat rakennemuutokset.
Ne heijastuvat niiden ihmisten kokemuspiiriin, jotka aktiivisen työuran
vaiheessa panivat kaikkensa likoon tämän maan ja hyvinvointiyhteiskuntamme
rakentamiseksi. Voimien ehtyessä tyytymättömyys ja katkeruus kääntyvät helposti
sisäänpäin. Markkinatalous tarjoaa niin nuorille kuin vanhemmillekin entistä
halvempia alkoholijuomia “ryypyksi murheeseen” tai lohduksi synkkään arkeen.
Myös ikäihmisten alkoholin sietokyky kasvaa ja hetken nautinnosta tulee
helposti taakka ja syy syvempään masennukseen. Ikääntyneiden elimistö ja
hermosto eivät toisaalta siedä niin suuria alkoholimääriä kuin nuorempana.
Käytössä oleva lääkitys saattaa aiheuttaa epämiellyttäviä yhteisvaikutuksia,
kuten muistin heikkenemistä ja riskiä kaatuiluun ja vammautumiseen.

Ikääntyneiden alkoholiongelmat ovat päihdepalvelutilastojen
valossa kasvussa. Tähän uuteen ajallemme tyypilliseen kansanterveysongelmaan
palvelujärjestelmämme ei ole varautunut riittävästi vastaamaan. Ikäihmisen
masennus, ahdistus epätoivo ja tissuttelu on tärkeää tunnistaa ennen kuin
voimat huolehtia itsestä romahtavat. Yhteisöllisyys ja välittäminen ehkäisevät
tehokkaasti yksin jäämistä ja itsetuhokierrettä niin nuorilla kuin
vanhemmillakin ihmisillä. Älkäämme siis antautuko alkoholielinkeinon markkinoinnin
uhreiksi. Pitäkäämme huolta toisistamme. Elämän iloa saa liikunnasta,
tanssimisesta ja monista muista nautinnoista, joissa alkoholi ei ole millään
tavalla välttämätöntä.

Antti Holopainen