Antin kirjoituksia

15.10.2008

Päijät-Hämeen Viikko Uutiset

LAHDESTA IHMISLÄHEISTEN PALVELUIDEN KAUPUNKI

Lahden sosiaali- ja terveystoimi ylpeilee usein palvelujemme
halpuudella. Sosiaali- ja terveyshenkilöstön uhrautuva ja vastuullinen työ on
edullisten palveluiden salaisuus.

Karsintalinja on vaikeuttanut ehkäisevää sosiaali- ja
terveydenhuoltoa. Erityisesti ovat kärsineet syrjäytymisvaarassa olevien
nuorten ja lapsiperheiden palvelut. Seuraukset näkyvät jo lastensuojelun
kustannusten voimakkaana kasvuna. Oikea- aikainen vanhemmuuden tukeminen ja
puuttuminen sosiaalisen tuen keinoin olisi toimivaa ehkäisyä. Päihde- ja
mielenterveysongelmien kunnollinen hoito ehkäisisi perheiden hajoamista ja
turvaisi omien vanhempien jaksamista. Nämä palvelut eivät ole riittävän
kattavia. Kaupunginhallituksen hyväksymän päihdestrategian kehittäminen
jäi toteutumatta, kun esitettyä päihdelääkärin virkaa ei ole voitu perustaa
eikä toteuttaa muitakaan strategian ehdotuksia kunnolla. Pieni edistysaskel on
kuitenkin tapahtunut sosiaali- ja terveysministeriön kehittämismäärärahoilla
vaikeimmin huumeriippuvaisten hoidossa. Olen kantanut vastuuta tämän hankkeen
sisällöstä asiantuntijaroolissa.Vanhusten ja vammaisten omaiset ovat arvostelleet
oikeutetusti omaishoidon määrärahojen ja toimintaa tukevien kunnallisten
palveluiden niukkuutta. Valtuutettujen ja lautakunnan jäsenten muutosyritykset
ovat kaatuneet valtuuston asettamiin tiukkoihin budjettiraameihin.
Vasemmistoliitto on toistuvasti vaatinut budjettikokouksissa raamien
rukkaamista, mutta olemme jääneet vähemmistöön. Tylyä linjaa on perusteltu
kaupunkia uhkaavilla talousvaikeuksilla. Joka kerta loppuvuodesta on todettu
tuloja kertyneen muutamia kymmeniä miljoonia ennakoitua enemmän. Muutaman sadan
tuhannen euron lisäykset mainittuihin kipupisteisiin eivät olisi järkyttäneet
kaupungin taloutta, mutta inhimillistä hätää ne olisivat lievittäneet. Toivon,
että uusi valtuusto osaisi kuunnella kuntalaisten tarpeita nykyistä herkemmällä
korvalla.

Antti Holopainen, ylilääkäri, kaupunginvaltuutettu (Vas.)
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen